okładka książki
Nowość!
62,29 zł
Dział: Mechanika
Autor
Benedykt Ślązak, Ryszard Krawczyk Marek Fidali, Jacek Słania
Monografia, Wyd. I, kolor, 129 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-890-0
ISBN
978-83-7193-889-4
Spis treści

Spis symboli użytych w opracowaniu

Wstęp

1. Produkcja elektrod otulonych

2. Właściwości spawalnicze elektrod otulonych oraz stabilność procesu spawania


3. Wybrane zagadnienia z zakresu fizyki łuku spawalniczego
3.1. Siły działające na kroplę metalu w łuku spawalniczym
3.2. Charakterystyka statyczna łuku i warunki stabilności procesu spawania

4. Wybrane aspekty metalurgii spawania elektrodą otuloną

5. Urządzenia spawalnicze – charakterystyka

5.1. Charakterystyczne parametry zasilaczy spawalniczych
5.2. Rodzaje urządzeń do spawania elektrodą otuloną

6. Wykorzystanie sygnałów napięciowo-prądowych w ocenie stabilności procesu spawania elektrodą otuloną

7. Stanowisko badawcze i warunki prowadzenia badań

8. Wyniki badań

8.1. Ocena wizualna napoin testowych 8.2. Analiza przebiegów czasowych wartości chwilowych napięcia łuku spawalniczego i natężenia prądu spawania
8.3. Ocena przydatności poszczególnych wskaźników statystycznych za pomocą regresji liniowej

9. Analiza częstotliwościowa z wykorzystaniem transformaty Fouriera

10. Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji stanu jakościowego elektrod otulonych
10.1. Sztuczne sieci neuronowe
10.2. Klasyfikacja jakości elektrod z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Podsumowanie

Literatura

Streszczenie

Summary