okładka książki
Nowość!
35,70 zł
Dział: Mechanika
Autor
Daniel Zbroński (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 196 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-888-7
ISBN
978-83-7193-887-0
Spis treści

Przedmowa

1. Obwody prądu stałego (Daniel Zbroński)

Cel ćwiczenia

1.1. Wprowadzenie teoretyczne

1.1.1. Prąd elektryczny

1.1.2. Elementy obwodu elektrycznego

1.1.3. Prawa obwodu elektrycznego

1.2. Część praktyczna

1.2.1. Sprawdzanie zgodności prawa Ohma

1.2.2. Sprawdzanie zgodności pierwszego prawa Kirchhoffa

1.2.3. Sprawdzanie zgodności drugiego prawa Kirchhoffa

1.3. Wzor sprawozdania

Literatura

2. Pomiary rezystywności własnej przewodników

(Daniel Zbroński, Aleksandra Gorecka-Zbrońska)

Cel ćwiczenia

2.1. Wprowadzenie teoretyczne

2.1.1. Konduktywność i rezystywność przewodnika

2.1.2. Konduktancja i rezystancja przewodnika

2.1.3. Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice

2.2. Część praktyczna

2.2.1. Wyznaczanie rezystywności własnej przewodnikow

poprzez bezpośredni pomiar rezystancji

2.2.2. Wyznaczanie rezystywności własnej przewodnikow poprzez pośredni

pomiar rezystancji w oparciu o prawo Ohma

2.3. Wzor sprawozdania

Literatura

3. Charakterystyki napięciowo-prądowe elementów liniowych i nieliniowych

(Aleksandra Gorecka-Zbrońska)

Cel ćwiczenia

3.1. Wprowadzenie teoretyczne

3.1.1. Charakterystyka wybranego elementu liniowego

3.1.2. Charakterystyka wybranego elementu nieliniowego

3.2. Część praktyczna

3.2.1. Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej

elementu liniowego

3.2.2. Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej

elementu nieliniowego

3.3. Wzor sprawozdania

Literatura

4. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego (Michał Gruca)

Cel ćwiczenia

4.1. Wprowadzenie teoretyczne

4.1.1. Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RC

4.1.2. Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RL

4.2. Część praktyczna

4.2.1. Obserwacje i pomiary stanow przejściowych

w szeregowym obwodzie RC

4.2.2. Obserwacje i pomiary stanow przejściowych

w szeregowym obwodzie RL

4.3. Wzor sprawozdania

Literatura

5. Obwody prądu przemiennego (Arkadiusz Kępa)

Cel ćwiczenia

5.1. Wprowadzenie teoretyczne

5.1.1. Podstawowe pojęcia

5.1.2. Parametry średnie

5.1.3. Opornik idealny w obwodzie prądu sinusoidalnego

5.1.4. Moc w obwodach prądu sinusoidalnego

5.1.5. Liczby zespolone

5.2. Część praktyczna

5.3. Wzor sprawozdania

Literatura

6. Badanie układów RC (Wojciech Tutak)

Cel ćwiczenia

6.1. Wprowadzenie teoretyczne

6.1.1. Kondensator idealny w obwodzie prądu przemiennego

6.1.2. Połączenie szeregowe elementow RC

6.1.3. Połączenie rownoległe elementow RC

6.2. Część praktyczna

6.2.1. Dwojnik szeregowy RC

6.2.2. Dwojnik rownoległy RC

6.3. Wzor sprawozdania

Literatura

7. Badanie układów RL (Wojciech Tutak)

Cel ćwiczenia

7.1. Wprowadzenie teoretyczne

7.1.1. Dwojnik szeregowy RL

7.1.2. Dwojnik rownoległy RL

7.2. Część praktyczna

7.2.1. Dwojnik szeregowy RL

7.2.2. Dwojnik rownoległy RL

7.3. Wzor sprawozdania

Literatura

8. Badanie transformatora jednofazowego (Michał Pyrc)

Cel ćwiczenia

8.1. Wprowadzenie teoretyczne

8.1.1. Budowa i zasada działania transformatora jednofazowego

8.1.2. Stany pracy transformatora

8.2. Część praktyczna

8.2.1. Badanie transformatora w stanie jałowym

8.2.2. Badanie transformatora w stanie obciążenia

8.3. Wzor sprawozdania

Literatura

9. Wyznaczanie charakterystyk statycznych diody półprzewodnikowej

(Aleksandra Gorecka-Zbrońska)

Cel ćwiczenia

9.1. Wprowadzenie teoretyczne

9.1.1. Diody połprzewodnikowe

9.1.2. Parametry diod połprzewodnikowych

9.1.3. Charakterystyka statyczna diody połprzewodnikowej

9.1.4. Połprzewodnikowa dioda Zenera

9.2. Część praktyczna

9.3. Wzor sprawozdania

Literatura

10. Wzmacniacz operacyjny w układach liniowych

(Daniel Zbroński, Aleksandra Gorecka-Zbrońska)

Cel ćwiczenia

10.1. Wprowadzenie teoretyczne

10.1.1. Wzmacniacz operacyjny

10.1.2. Podstawowe parametry wzmacniacza operacyjnego

10.1.3. Układy wzmacniacza operacyjnego z ujemnym

sprzężeniem zwrotnym

10.1.4. Układ odwracający

10.1.5. Układ nieodwracający

10.2. Część praktyczna

10.3. Wzor sprawozdania

Literatura

11. Wzmacniacz operacyjny w układzie całkującym (Michał Gruca)

Cel ćwiczenia

11.1. Wprowadzenie teoretyczne

11.2. Część praktyczna

11.3. Wzor sprawozdania

Literatura

12. Wzmacniacz operacyjny w układzie różniczkującym (Michał Gruca)

Cel ćwiczenia

12.1. Wprowadzenie teoretyczne

12.2. Część praktyczna

12.3. Wzor sprawozdania

Literatura

13. Generator drgań prostokątnych ze wzmacniaczem operacyjnym

(Arkadiusz Kępa)

Cel ćwiczenia

13.1. Wprowadzenie teoretyczne

13.1.1. Dodatnie sprzężenie zwrotne

13.1.2. Generator przebiegow prostokątnych ze wzmacniaczem

operacyjnym

13.2. Część praktyczna

13.3. Wzor sprawozdania

Literatura

14. Generator drgań harmonicznych ze wzmacniaczem operacyjnym

(Arkadiusz Kępa)

Cel ćwiczenia

14.1. Wprowadzenie teoretyczne

14.1.1. Mostki pomiarowe

14.1.2. Generator przebiegow harmonicznych ze wzmacniaczem

operacyjnym

14.1.3. Wspołczynnik zniekształceń harmonicznych sygnału

14.2. Część praktyczna

14.2.1. Wpływ pojemności na częstotliwość sygnału harmonicznego

14.2.2. Wpływ rezystancji na wspołczynnik zniekształceń

harmonicznych sygnału

14.3. Wzor sprawozdania

Literatura

15. Diodowy ogranicznik napięcia (Daniel Zbroński)

Cel ćwiczenia

15.1. Wprowadzenie teoretyczne

15.1.1. Ograniczniki napięcia

15.1.2. Prosty diodowy ogranicznik napięcia

15.1.3. Diodowe ograniczniki napięcia w układzie ze wzmacniaczem

odwracającym

15.2. Część praktyczna

15.3. Wzor sprawozdania

Literatura

16. Komparator napięcia (Daniel Zbroński)

Cel ćwiczenia

16.1. Wprowadzenie teoretyczne

16.1.1. Komparatory

16.1.2. Komparator napięcia bez pętli histerezy

16.1.3. Komparator napięcia z pętlą histerezy

16.2. Część praktyczna

16.3. Wzor sprawozdania

Literatura