okładka książki
Nowość!
29,89 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Katarzyna Olejniczak-Szuster, Ewa Kempa (red.)
Monografia, Wyd. I, 167 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-916-7
ISBN
978-83-7193-915-0
Spis treści

Przedmowa

Rozdział 1
Artur Błaszczyk, Jakub Statucki
Kryteria wyboru nowej lokalizacji dla przedsiębiorstwa z branży opakowań papierowych

Rozdział 2
Monika Ciszewska
Działalność polskich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem analizy wartości przychodów z całokształtu działalności i kosztów uzyskania przychodów

Rozdział 3
Agnieszka Czarnecka
Komunikacja w procesie sukcesji w firmie rodzinnej na tle różnic pokoleniowych

Rozdział 4
Justyna Juchniewicz
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych

Rozdział 5
Agata Kielesińska
Wpływ oceniania pracowników na wyniki współczesnej organizacji

Rozdział 6
Iga Kott
Przedsiębiorczość w świetle współczesnych uwarunkowań rynkowych

Rozdział 7
Mateusz Kucharczyk, Weronika Kucharczyk, Łukasz Dragun
Model SCOR jako integrator procesów biznesowych

Rozdział 8
Weronika Kucharczyk, Natalia Łapińska, Łukasz Dragun
Rola logistyki zwrotnej jako kluczowego elementu zielonego łańcucha dostaw

Rozdział 9
Natalia Łapińska, Mateusz Kucharczyk, Łukasz Dragun
Rola człowieka w procesie produkcyjnym w ujęciu koncepcji Przemysłu 4.0

Rozdział 10
Jakub Marszałkiewicz
Funkcjonowanie małej firmy architektonicznej w Polsce na przykładzie B&M Architekci sp. z o.o.

Rozdział 11
Paweł Nowodziński
Efektywne tworzenie i zarządzanie społecznościami energetycznymi

Rozdział 12
Katarzyna Olejniczak-Szuster, Julia Wieczorek
Raportowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w małych firmach rodzinnych

Rozdział 13
Aneta Parker
Nowa normalność gospodarcza – jak niektóre „rodzinne”, chociaż „nierodzinne” firmy poradziły sobie ze współczesnymi wyzwaniami zarządzania w sytuacji kryzysowej

Rozdział 14
Maciej D. Sobociński
Czynniki wpływające na planowanie strategiczne w branży gier wideo – analiza PEST (STEEP)

Rozdział 15
Tomasz Szczepanik
Organizacja systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Rozdział 16
Agnieszka Thier, Justyna Juchniewicz
Rozwój zrównoważony a społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych