okładka książki
Nowość!
43,59 zł
Dział: Matematyka
Autor
Katarzyna Szota (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 256 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-910-5
ISBN
978-83-7193-909-9
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Funkcje dwóch i trzech zmiennych

Katarzyna Szota

Rozdział 2
Pochodne cząstkowe. Różniczka funkcji

Katarzyna Szota

Rozdział 3
Pochodne funkcji złożonej

Wioletta Tuzikiewicz

Rozdział 4
Wzór Taylora. Ekstrema funkcji

Joanna Klekot

Rozdział 5
Operacje różniczkowe na polach skalarnych i wektorowych. Pochodna kierunkowa

Joanna Kleko

Rozdział 6
Funkcje uwikłane

Joanna Klekot

Rozdział 7
Obliczanie całki podwójnej

Katarzyna Freus

Rozdział 8
Całka podwójna we współrzędnych biegunowych

Katarzyna Freus

Rozdział 9
Zastosowania całki podwójnej

Katarzyna Freus

Rozdział 10
Obliczanie całki potrójnej

Wioletta Tuzikiewicz

Rozdział 11
Całka potrójna we współrzędnych walcowych i sferycznych

Lena Łacińska

Rozdział 12
Zastosowania całki potrójnej

Lena Łacińska

Rozdział 13
Funkcja wektorowa jednej zmiennej. Łuki na płaszczyźnie i w przestrzeni

Wioletta Tuzikiewicz

Rozdział 14
Obliczanie i zastosowanie całki krzywoliniowej nieskierowanej

Wioletta Tuzikiewicz

Rozdział 15
Obliczanie całki krzywoliniowej skierowanej

Jowita Rychlewska

Rozdział 16
Niezależność całki krzywoliniowej od drogi całkowania. Twierdzenie Greena

Jowita Rychlewska

Rozdział 17
Zastosowania całki krzywoliniowej skierowanej

Jowita Rychlewska

Rozdział 18
Obliczanie całki powierzchniowej niezorientowanej

Anita Ciekot

Rozdział 19
Obliczanie całki powierzchniowej zorientowanej

Anita Ciekot

Rozdział 20
Zastosowania całki powierzchniowej

Anita Ciekot

Literatura uzupełniająca