okładka książki
Nowość!
82,95 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Mariusz Kowalczyk, Iwona Zawieja, Małgorzata Worwąg (red.)
Monografia, Wyd. I, kolor, 206 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-920-4
ISBN
978-83-7193-919-8
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Nowe metody płukania dna retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych

Robert Malmur

Rozdział 2
Zagospodarowanie wód opadowych na obszarach zurbanizowanych zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju

Maciej Mrowiec

Rozdział 3
Zielone dachy jako sposób zagospodarowania wód opadowych na terenach miejskich

Iwona Deska

Rozdział 4
Badania nad oczyszczaniem retentatu powstałego w procesach unieszkodliwiania odcieków składowiskowych

Rafał Nowak

Rozdział 5
Proces modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków

Lidia Wolny, Iga Urbanowicz

Rozdział 6
Redukcja zawiesin i BZT na oczyszczalniach ścieków

Paweł Wolski, Arkadiusz Kurcbard

Rozdział 7
Usuwanie jonów cynku i ołowiu ze ścieków przemysłowych z wykorzystaniem glonów

Katarzyna Cygnarowska

Rozdział 8
Metody usuwania jonów metali ciężkich z wybranych ścieków przemysłowych

Agnieszka Popenda

Rozdział 9
Wybrane aspekty bioługowania metali z odpadów

Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk, Małgorzata Worwąg

Rozdział 10
Wpływ dezintegracji mikrofalowej i procesu utleniania na biodegradację osadów nadmiernych

Iwona Zawieja, Dawid Melich, Joanna Rudniak

Rozdział 11
Separacja fazy stałej z osadów ściekowych w procesie wirowania

Mariusz Kowalczyk, Joanna Rudniak

Rozdział 12
Nowe kierunki unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych

Małgorzata Worwąg, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela

Rozdział 13
Epizody wysokich poziomów stężeń PM10 na obszarze województwa śląskiego

Rafał Jasiński

Rozdział 14
Rodzaje przebiegów dobowych stężeń PM10 na wybranych stacjach monitoringu powietrza

Rafał Jasiński

Rozdział 15
Potencjał korzyści ekologicznych i energetycznych ograniczania strat ciepła z ogrzewanych budynków mieszkalnych

Piotr Lis