WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
42-202 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36 B
tel. +48 34 325 04 80
wydawnictwo@pcz.pl
NIP 573-011-14-01
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Oddział w Częstochowie
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

KIEROWNIK
mgr inż. Paweł Ujma
tel. +48 34 325 04 80
pawel.ujma@pcz.pl

Z-CA KIEROWNIKA DS. NAUKOWO-EKONOMICZNYCH
mgr Zdzisława Tasarz
tel. +48 34 32 50 974
zdzislawa.tasarz@pcz.pl

Z-CA KIEROWNIKA DS. WYDAWNICZYCH
mgr Marcin Pilarski
tel. +48 34 325 04 80
marcin.pilarski@pcz.pl

SEKRETARZ
lic. Anna Domańska
tel. +48 34 325 09 75
anna.domanska@pcz.pl

REDAKCJA JĘZYKOWA
mgr Paulina Rak
paulina.rak@pcz.pl
+48 34 325 09 74
mgr Joanna Jasińska 
joanna.jasinska@pcz.pl
mgr Anita Ganoun
anita.ganoun@pcz.pl
tel. +48 34 325 08 67

REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY
mgr inż. Dorota Boratyńska
dorota.boratynska@pcz.pl
inż. Robert Świerczewski
robert.swierczewski@pcz.pl
tel. +48 34 325 04 80

MAŁA POLIGRAFIA
mgr inż. Wojciech Żyła
Dawid Domański
tel. +48 34 325 04 80
wydawnictwo@pcz.pl

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA
mgr Magdalena Chrzan
Anna Ratajczak
tel. +48 34 325 03 93
wydawnictwo@pcz.pl

ADMINISTRACJA
mgr Izabela Walarowska
izabela.walarowska@pcz.pl
mgr Agata Stefani
agata.stefani@pcz.pl
tel. +48 34 325 09 76

ADMINISTRATOR STRONY
webadmin@wydawnictwo.pcz.pl