1. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej prowadzi sprzedaż odręczną i wysyłkową książek za pośrednictwem:
  • strony internetowej: www.wydawnictwo.pcz.pl,
  • poczty internetowej: wydawnictwo@pcz.pl,
  • telefonicznie: +48 34 325 03 93; +48 34 325 09 76 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00),
  • oraz w siedzibie: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 36 B, 42-202 Częstochowa.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Internet Zamawiający (Konsument) otrzymuje drogą zwrotną e-mail z potwierdzeniem. Zamówienia telefoniczne nie są dodatkowo potwierdzane.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności książek w magazynie. W przypadku niedostępności książek Zamawiający zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Dostępne formy płatności:

  a) sprzedaż odręczna - gotówka

  b) zaliczenie pocztowe 

      przesyłka pobraniowa - 20,00 zł

  c) przelew (wymagane potwierdzenie) 
      BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Częstochowie 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728
      przesyłka listowa ekonomiczna polecona
      (wyłącznie jedna książka)  - 8,00 zł

     paczka ekonomiczna gabaryt A
           do 1 kg - 15,00 zł
           1-2 kg - 18,00 zł
           2-5 kg - 21,00 zł
           5-10 kg - 27,00 zł
         
  d) przelew z terminem płatności 14 dni (księgarnie, hurtownie, instytucje).
 5. Przesyłki dostarcza Poczta Polska - przesyłka pocztowa (awizowana).
 6. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, na której w odrębnej pozycji wyszczególnione są koszty wysyłki (zgodne z cennikiem Poczty Polskiej, zawierające podatek VAT).
 7. Zamawiający może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia faktury.
 8. Zamawiający może wycofać zamówienie pisząc na adres wydawnictwo@pcz.pl lub telefonicznie +48 34 325 03 93.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Wydawnictwie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).
 10. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 11. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Wydawnictwa, tj. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, al. Armii Krajowej 36 B, 42-202 Częstochowa, lub na adres poczty elektronicznej – wydawnictwo@pcz.pl. Wydawnictwo zwraca należność za zwracany towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru drogą przelewu bankowego na wskazane przez zwracającego konto. Konsument zwróci Wydawnictwu towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Wydawnictwa. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Konsument może zgodzić się na inny sposób zwrotu płatności zaproponowany przez Wydawnictwo. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 12. Jeżeli po otrzymaniu książek klient znajdzie w nich wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien przynieść lub odesłać go przesyłką pocztową na adres Wydawnictwa. Wydawnictwo zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) zostaną wymienione na inne pełnowartościowe, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Wydawnictwo zwróci nabywcy równowartość ceny książki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sprzedaży książki do wyboru.
 13. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, jako jednostka ogólnouczelniana, przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, których administratorem jest Politechnika Częstochowska, i dokłada wszelkich starań, aby ochrona tych danych podczas realizacji procesu wydawniczego była na najwyższym poziomie, zarówno w systemie tradycyjnym, jak i w systemach teleinformatycznych.
  Podstawę prawną działań Wydawnictwa w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowią w szczególności:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, Nr 119.1 z późn. zm.) (zwane RODO);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781);
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730).
 14. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Wydawnictwo.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) dane osobowe Zamawiającego zostaną wprowadzone do bazy danych wydawnictwo.pcz.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich weryfikacji oraz prawo kontroli przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 17. Uwagi, propozycje, reklamacje i skargi należy kierować do:

 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36 B, 42-202 Częstochowa
e-mail: wydawnictwo@pcz.pl
tel.: + 48 34 325 04 80
(poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00)