Okładka

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie

ISSN 2083-1560

Czasopismo jest publikacją recenzowaną, prezentującą opracowania
o charakterze interdyscyplinarnym, wyniki badań, analiz teoriopoznawczych
oraz studiów empirycznych w dyscyplinach naukowych związanych z szeroko
pojętą tematyką zarządzania organizacjami.

Czasopismo publikuje artykuły w językach polskim oraz angielskim, jest kwartalnikiem
i ma przyznane 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ICI Journals Master List i Index Copernicus.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie
znz.pcz.pl