Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Sortuj malejąco Cena brutto
DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING – DESIGNING – ASSESSMENT OF THE CONDITION Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam IDZIKOWSKI 33,82 zł
MODELLING OF ELEMENTS OF MACHINERY DRIVING UNITS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Adam Idzikowski, Piotr Sokolski (red.) 29,74 zł
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.) 37,03 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA TERYTORIALNO-PRZYRODNICZE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Agata Kielesińska (red.) 22,86 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 20,75 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ROZWÓJ, STRATEGIA. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Puto, Paweł Nowodziński (red.) 37,20 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI I PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO-WYBRANE PROBLEMY FINANSOWE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska Szarek (red.) 30,36 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI I PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO-WYBRANE PROBLEMY FINANSOWE Nauki o Zarządzaniu E-book 2022 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska Szarek (red.) 18,22 zł
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 25,83 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 24,34 zł
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 27,42 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Aleksander Pabian 37,05 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Aleksander Pabian 22,23 zł
MARKETINGOWE ASPEKTY LOGISTYCZNYCH PROJEKTÓW INFRASRUKTURALNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Aleksander Pabian 22,09 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy Architektura Monografia 2017 r. Aleksandry Repelewicz (red.) 26,25 zł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 28,71 zł
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 34,84 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
WIEDZA EKONOMICZNA. TESTY I ZADANIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2017 r. Andrzej Brzeziński 37,00 zł
Kompetencje w zarządzaniu współczesną organizacją Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Andrzej Brzeziński 35,70 zł
Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling 2021 Matematyka Monografia 2021 r. Andrzej Z. Grzybowski (ed.) 24,54 zł
Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling 2021 Matematyka E-book 2021 r. Andrzej Z. Grzybowski (ed.) 14,72 zł
STRATEGIE GLOKALIZACJI W DZIAŁALNOŚCI SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Aneta Pachura (red.) 24,59 zł
INTEGRACJA – DEZINTEGRACJA – ENTROPIA WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Aneta Pachura (red.) 29,09 zł
ZACHOWANIA PROINNOWACYJNE A KREATYWNOŚĆ ORGANIZACJI. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Aneta PACHURA (red.) 25,56 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 1 Matematyka Podręcznik/Skrypt 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 29,36 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 1 Matematyka E-book 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 17,62 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 2 Matematyka Podręcznik/Skrypt 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 24,52 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 2 Matematyka E-book 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 14,71 zł