Tytuł Dział Rodzaj publikacji Sortuj malejąco Rok wydania Autor Cena brutto
DECYZJE INWESTYCYJNE A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. KONTEKST ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Iwetta Budzik-Nowodzińska 13,73 zł
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska (red.) 21,50 zł
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYD. IV Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chluska 20,36 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 1 Matematyka E-book 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 17,62 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Piotr Tomski 13,95 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Helena Kościelniak (red.) 11,14 zł
Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster 13,82 zł
MIKRO- I MAKROEKONOMICZNY WYMIAR RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Anna Korombel, (red.) 19,27 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 2 Matematyka E-book 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 14,71 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI I PODMIOTAMI SEKTORA PUBLICZNEGO-WYBRANE PROBLEMY FINANSOWE Nauki o Zarządzaniu E-book 2022 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska Szarek (red.) 18,22 zł
MODERN QUALITY MANAGEMENT IN SPORT (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Joanna Rosak-Szyrocka 12,60 zł
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Paula Bajdor 31,97 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 16,10 zł
PRAWO PODATKOWE W TEORII I W BIZNESIE Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Tomasz Odzimek 15,87 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 20,32 zł
INTELIGENTNE MIASTO – EKOSYSTEM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Rozpondek 17,80 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chulska (red.) 23,46 zł
Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Anna Niedzielska, Joanna Pikuła-Małachowska (red.) 15,36 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Aleksander Pabian 22,23 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 13,53 zł
WYMIANA CIEPŁA Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn E-book 2021 r. Daniel Zbroński 13,27 zł
METODY BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW METALOWYCH I ICH ZŁĄCZY SPAWANYCH (e-book) Metalurgia i Inżynieria Materiałowa E-book 2021 r. Grzegorz Golański, Agata Merda, Paweł Wieczorek, Klaudia Klimaszewska 34,14 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura E-book 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 31,01 zł
Innowacje w technologii i automatyzacji Mechanika E-book 2021 r. Jerzy Winczek, Przemysław, Postawa, Marek Gucwa (red.) 65,73 zł
RETENCJA WÓD OPADOWYCH W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH (e-book) Inżynieria Środowiska E-book 2020 r. Maciej Mrowiec 65,71 zł
COST MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITY Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Karolina Rybicka 13,19 zł
Przedsiębiorstwo w nowej rzeczywistości gospodarczej. Relacje – zmiany – strategie Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster (red.) 15,15 zł
ZARYS WYKORZYSTANIA SYMULACJI MES W ANALIZIE ODDZIAŁYWANIA NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH NA CECHY EKSPLOATACYJNE KONSTRUKCJI SPAWANYCH (e-book) Mechanika E-book 2020 r. Jerzy Nawrocki, Jacek Słania, Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański 33,33 zł
Planowanie w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Justyna Łukomska-Szarek 14,94 zł