Tytuł Dział Rodzaj publikacji Sortuj malejąco Rok wydania Autor Cena brutto
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój Strategie zarządzania Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster, Ryszard Królik 27,94 zł
INTERESUJĄCE KRZYWE PŁASKIE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki 24,34 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. KONKURENCJA, INNOWACJA, KONCEPCJE ZARZĄDZANIA. TOM IV Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik (red.) 32,00 zł
GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI I UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Inżynieria Środowiska Monografia 2016 r. J. Bień i inni 31,50 zł
DYLEMATY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W TEORII I PRAKTYCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel (red.) 39,96 zł
WIEDZA W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Kazimierz Perechuda, Iwona Chomiak-Orsa (red.) 30,06 zł
Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Jolanta Chluska 30,45 zł
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I WŁASNOŚCI WYBRANYM MATERIAŁOM KONSTRUKCYJNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. ROBERT ULEWICZ, FRANTIŠEK NOVÝ 22,41 zł
CZŁOWIEK W ORGANIZACJI – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Anna Bazan-Bulanda, Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek red. 56,11 zł
SIEĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCY W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MAŁĄ FIRMĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Tomski 69,80 zł
ENERGETYKA PROSUMENCKA. KONSOLIDACJA PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ I TECHNICZNEJ W ASPEKCIE TRANSFORMACJI POLSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.) 41,72 zł
ANALIZA POTENCJAŁU BUDOWY EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRANSGRANICZNYCH SIECI INNOWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ REGIONÓW CZECH I SŁOWACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Piotr Pachura 16,12 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TOM V Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Katarzyna Brendzel-Skowera, Katarzyna Łukasik (red.) 24,14 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy Architektura Monografia 2017 r. Aleksandry Repelewicz (red.) 26,25 zł
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.) 37,03 zł
Kompetencje w zarządzaniu współczesną organizacją Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Andrzej Brzeziński 35,70 zł
TOTAL QUALITY MANAGEMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Jacek Selejdak, Tatiana Čorejová, Robert Ulewicz 27,36 zł
ORGANIZACYJNY KAPITAŁ SPOŁECZNY W PRZEDSIĘBIORSTWACH. ASPEKTY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Felicjan Bylok 31,13 zł
DYLEMATY CZASU I PRZESTRZENI W BIBLIOTEKACH. WYBRANE ZAGADNIENIA Inne Monografia 2019 r. Dagmara Bubel red. 37,41 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera (red.) 27,04 zł
POLITICAL, ECONOMIC AND MANAGERIAL REFLECTIONS ON THE GLOBALIZATION PROCESS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Robert Janik 24,21 zł
ZARZĄDZANIE BHP – CZYNNIKI ODDZIAŁYWANIA NA STANOWISKO I ŚRODOWISKO PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Waldemar Jędrzejczyk, Tomasz Nitkiewicz (red.) 24,72 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY. CHEMICZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Wioletta M. Bajdur (red.) 28,19 zł
Cognotive approaches to specialist translation Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Julian Maliszewski red. 61,95 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI . WYMIARY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera (red.) 31,40 zł
NOWE KIERUNKI W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka (red.) 37,80 zł
Unieszkodliwianie osadów przemysłowych Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela 31,50 zł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 28,71 zł
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2016 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Marek Szajt 43,61 zł
WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDZIELENIE SIĘ W RELACJACH SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik (red.) 55,80 zł