Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
Matematyczne modele konfliktu. Wykłady z teorii gier i decyzji Matematyka Monografia Andrzej Z. Grzybowski 5,00 zł
Podstawy defektów struktur krystaliicznych Metalurgia i Inżynieria Materiałowa Monografia 2010 r. Katarzyna N. Braszczyńska-Malik 7,35 zł
Osady ściekowe. Teoria i praktyka Inżynieria Środowiska Monografia 2011 r. January B. Bień, Katarzyna Wystalska 37,80 zł
Efekty systemów środowiskowe zaopatrzenia budynków w energię Inżynieria Środowiska Monografia 2012 r. Robert Sekret 39,90 zł
Przeróbka mechaniczna surowców mineralnych rozdrabnianie strumieniowe i klasyfikacja pneumatyczna Mechanika Monografia 2013 r. Henryk Otwinowski 31,50 zł
KRYZYS W RESOCJALIZACJI A WYBRANE ASPEKTY PRACY PENITENCJARNEJ Inne Monografia 2014 r. Dorota Lizoń-Szłapowska (red.) 31,50 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY. CHEMICZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Wioletta M. Bajdur (red.) 28,19 zł
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 26,59 zł
LOGIKA I MODELOWANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH. LOGIKA DOBRA I ZŁA Inne Podręcznik/Skrypt 2014 r. Henryk Piech 24,15 zł
ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Monika Sipa, Karina Wolniakowska (red.) 25,69 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ASPEKCIE SYSTEMU WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Turek, Sylwia Łęgowik-Świącik (red.) 36,58 zł
UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO XX WIEKU Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn Monografia 2014 r. Tadeusz Złoto, Andrzej Rygałło 31,50 zł
PRZESTRZEŃ W BADANIACH EKONOMICZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marek Szajt 22,86 zł
MANAGEMENT IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION INDUSTRY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Arnlod Pabian, Piotr Tomski (red.) 21,64 zł
TERRITORIAL DEVELOPMENT – IN POLISH AND SLOVAKIAN RESEARCH WORK CHOSEN ISSUES Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Vladimír Solár (ed.) 23,83 zł
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYZYKA. ASPEKTY TEORETYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik (red.) 38,45 zł
WYZWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Magdalena Mrozik, Sylwia Gostkowska – Dźwig (red.) 26,39 zł
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH RYZYKA. ASPEKTY PRAKTYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska (red.) 37,10 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA TERYTORIALNO-PRZYRODNICZE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Agata Kielesińska (red.) 22,86 zł
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Robert Kucęba, Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg (red.) 31,40 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Anna Zelga - Szmidla, Agnieszka Ociepa - Kubicka (red.) 20,68 zł
ZACHOWANIA PROINNOWACYJNE A KREATYWNOŚĆ ORGANIZACJI. PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Aneta PACHURA (red.) 25,56 zł
DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING – DESIGNING – ASSESSMENT OF THE CONDITION Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam IDZIKOWSKI 33,82 zł
RYZYKO NA RYNKU ENERGII Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marcin Zawada (red.) 26,01 zł
ENERGETYKA PROSUMENCKA. Pierwsza próba konsolidacji Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.) 36,45 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.) 40,12 zł
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Oksana SEROKA-STOLKA (red.) 27,55 zł
Logika i modelowanie wartości etycznych. Logika dobra i zła Inne Monografia 2014 r. Henryk Piech 24,15 zł
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.) 37,03 zł
NOWE KIERUNKI W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka (red.) 37,80 zł