Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 26,59 zł
PROBLEMY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ UCZELNIĄ - UJĘCIE WIELOASPEKTOWE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Joanna Gajda, Seweryn Cichoń (red.) 27,04 zł
SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LOKALNĄ. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Kowalska (red,) 39,80 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY. BUDUJMY WSPÓLNIE KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Wojciech Babicz, Katarzyna Zadros (red.) 28,71 zł
INTERESUJĄCE KRZYWE PŁASKIE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki 24,34 zł
Procesy odzysku i recyklingu metali nieżelaznych i stali Metalurgia i Inżynieria Materiałowa Monografia 2015 r. Małgorzata Ulewicz 36,75 zł
ANALIZA POTENCJAŁU BUDOWY EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRANSGRANICZNYCH SIECI INNOWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ REGIONÓW CZECH I SŁOWACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Piotr Pachura 16,12 zł
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM CZŁOWIEK–PRACA W PODMIOTACH LECZNICZYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Marzena Pytel-Kopczyńska (red.) 29,09 zł
DETERMINANTY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Lemańska-Majdzik (red.) 25,56 zł
MOBBING WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Felicjan Bylok, Jolanta Kloc, Joanna Nowakowska-Grunt 25,62 zł
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.) 37,93 zł
WIEDZA W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ASPEKTY TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Ilona Pawełoszek Cezary Stępniak (red.) 36,77 zł
DYLEMATY I WYZWANIA DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W ZINTEGROWANEJ EUROPIE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka (red.) 22,86 zł
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 27,42 zł
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-LOGISTYCZNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Leszek Szczupak (red.) 20,10 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ROZWÓJ, STRATEGIA. TOM I Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Agnieszka Puto, Paweł Nowodziński (red.) 37,20 zł
UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Anna Bazan-Bulanda, Elżbieta Robak, Agnieszka Kwiatek (red.) 26,52 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI LOGISTYKA, WIEDZA, EKOINNOWACJE. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Helena Kościelniak, Katarzyna Łukasik (red.) 30,95 zł
STRATEGIE GLOKALIZACJI W DZIAŁALNOŚCI SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Aneta Pachura (red.) 24,59 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. KONKURENCJA, INNOWACJA, KONCEPCJE ZARZĄDZANIA. TOM IV Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik (red.) 32,00 zł
Pragmalingwistyczne wyznaczniki skuteczność komunikacyjnej tekstów reklamowych Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Aleksandra Radziszewska 58,61 zł
OBRAZ I PRZESTRZEŃ W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros (red.) 46,26 zł
DETERMINANTS OF MANAGING NETWORKS OF ORGANIZATIONS IN RURAL AREAS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Anna Justyna Parzonko, Barbara Kiełbasa 25,56 zł
AGILE NETWORKS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Kazimierz Perechuda, Iwona Chomiak-Orsa (red.) 20,29 zł
PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I UWARUNKOWANIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Manuela Ingaldi, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Oksana Seroka-Stolka 22,54 zł
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.) 37,26 zł
LINGUISTIC, CULTURAL AND SOCIAL ASPECTS OF SPECIALIST TRANSLATION AND ESP USE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Julian Maliszewski (red.) 47,25 zł
O PRZESTRZENI W ZARZĄDZANIU. STUDIUM METODOLOGICZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Pachura 25,24 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM W ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Dariusz Wielgórka (red.) 27,36 zł
GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI I UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Inżynieria Środowiska Monografia 2016 r. J. Bień i inni 31,50 zł