Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
O PRZESTRZENI W ZARZĄDZANIU. STUDIUM METODOLOGICZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Pachura 25,24 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM W ORGANIZACJACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Dariusz Wielgórka (red.) 27,36 zł
GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI I UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Inżynieria Środowiska Monografia 2016 r. J. Bień i inni 31,50 zł
OKTAWA KARLA DEDECIUSA. Osiem esejów o sztuce translatorskiej Czarodzieja z Darmstadt Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Julian Maliszewski 30,64 zł
BEHAWIORALIZM W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA. SPOŁECZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Waldemar Jędrzejczyk, Paweł Kobis, Robert Kucęba (red.) 30,06 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy Architektura Monografia 2016 r. Aleksandry Repelewicz (red.) 26,25 zł
WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ POLITYKI KADROWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Elżbieta Robak, Sebastian Skolik (red.) 38,74 zł
SYTUACYJNE KONTEKSTY ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Marlena Grabowska 44,90 zł
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Justyna Żywiołek, Wojciech Babicz (red.) 28,71 zł
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Robert Kucęba, Roman Olejnik, Klaudia Smoląg (red.) 52,85 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
SIEĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCY W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MAŁĄ FIRMĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Tomski 69,80 zł
INTEGRACJA – DEZINTEGRACJA – ENTROPIA WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Aneta Pachura (red.) 29,09 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI. TOM II Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Katarzyna Łukasik, Paweł Nowodziński (red.) 26,84 zł
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I WŁASNOŚCI WYBRANYM MATERIAŁOM KONSTRUKCYJNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. ROBERT ULEWICZ, FRANTIŠEK NOVÝ 22,41 zł
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJACH NON-PROFIT. STUDIUM PRZYPADKU DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Dagmara Bubel 38,16 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII MAGNETYZMU: MAGNETYZM W POLSCE, HIPOTEZA DOMEN MAGNETYCZNYCH, MAGNESY ZE STALI Metalurgia i Inżynieria Materiałowa Monografia 2016 r. Jerzy J. Wysłocki 34,24 zł
TOTAL QUALITY MANAGEMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Jacek Selejdak, Tatiana Čorejová, Robert Ulewicz 27,36 zł
WIEDZA - KAPITAŁ LUDZKI - GOSPODARKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Stanisław Brzeziński, Joanna Gajda, Agnieszka Rzepka (red.) 24,34 zł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Alfreda Zachorowska, Dariusz Wielgórka (red.) 28,71 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Magdalena Bsoul-Kopowska 44,14 zł
MODELLING OF ELEMENTS OF MACHINERY DRIVING UNITS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Adam Idzikowski, Piotr Sokolski (red.) 29,74 zł
MIĘKKIE ELEMENTY ZARZĄDZANIA W WIRTUALNEJ ORGANIZACJI PRZESTRZENI PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Klaudia SMOLĄG 37,84 zł
DYLEMATY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W ZMIENNYM OTOCZENIU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Małgorzata Okręglicka, Anna Lemańska-Majdzik (red.) 27,29 zł
WIEDZA EKONOMICZNA. TESTY I ZADANIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2017 r. Andrzej Brzeziński 37,00 zł
LUDZIE – PRZEDSIĘBIORSTWA – INSTYTUCJE WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDZIELENIE SIĘ W RELACJACH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik (red.) 30,64 zł
ENERGETYKA PROSUMENCKA. KONSOLIDACJA PROBLEMATYKI SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ I TECHNICZNEJ W ASPEKCIE TRANSFORMACJI POLSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk (red.) 41,73 zł
INNOVATION IN BUSINESS MANAGEMENT - POLISH AND BRAZILIAN EXPERIENCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Eliane Simões, Iwona Otola (red.) 23,44 zł
POLITICAL, ECONOMIC AND MANAGERIAL REFLECTIONS ON THE GLOBALIZATION PROCESS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Robert Janik 24,21 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 24,34 zł