Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Dariusz Wielgórka (red.) 29,29 zł
MARKETINGOWE ASPEKTY LOGISTYCZNYCH PROJEKTÓW INFRASRUKTURALNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Aleksander Pabian 22,09 zł
UWARUNKOWANIA PROAKTYWNEGO PODEJŚCIA DO PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Oksana Seroka-Stolka 55,25 zł
Cognotive approaches to specialist translation Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Julian Maliszewski red. 61,95 zł
THE GENERAL INSIGHTS ON MANAGEMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Paula Bajdor, Aleksandra Ptak (red.) 29,74 zł
Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie Inne Monografia 2017 r. Dorota Lizoń-Szłapowska red. 55,65 zł
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI I JEDNOSTKAMI PUBLICZNYMI W PERSPEKTYWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 23,44 zł
Stopy magnezu i kompozyty na ich osnowie Inżynieria materiałowa Monografia 2017 r. Katarzyna N. Braszczyńska-Malik 76,65 zł
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W PERSPEKTYWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Izabela Krawczyk -Sokołowska, Seweryn Cichoń (red.) 25,24 zł
Zachowania kontrproduktywne i dysfunkcyjne w życiu organizacji Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Leszek Cichobłaziński 46,20 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Dorota Jelonek, Felicjan Bylok (red.) 31,40 zł
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ. KONCEPCJE, WYZWANIA, PERSPEKTYWY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk (red.) 29,61 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ SIECIOWĄ. LOGISTYKA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Agata Mesjasz-Lech, Sebastian Kot (red.) 27,94 zł
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH 1918-2017 W ŚWIETLE WYBRANYCH REFORM W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Henryk Kromołowski 44,90 zł
DYLEMATY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W TEORII I PRAKTYCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel (red.) 39,96 zł
LOGISTYCZNO-FINANSOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Marlena Grabowska (red.) 35,42 zł
WYZWANIA I PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój Strategie zarządzania Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster, Ryszard Królik (red.) 27,94 zł
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywy strategii i tworzenia wartości Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Dorota Jelonek 99,45 zł
ALGEBRA WSPÓŁCZESNA I JEJ ZASTOSOWANIA Matematyka Monografia 2018 r. Nadiya Gubareni 47,25 zł
BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W XX I XXI WIEKU. ZAGROŻENIA-WYZWANIA-KONCEPCJE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek (red.) 44,35 zł
GRAFIKA INŻYNIERSKA Mechanika Podręcznik/Skrypt 2018 r. Tomasz Geisler, Wojciech Sochacki 26,25 zł
GLOBAL CHALLENGES AND MANAGEMENT OF AGROIBUSINESS SECTOR Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Anna Brzozowska, Antonina Kalinichenko, Karolina Łopacińska 24,66 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA ZARZĄDZANIA NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Dariusz Wielgórka (red.) 24,66 zł
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI – TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Agnieszka Wójcik-Mazur, Justyna Łukomska-Szarek (red.) 25,83 zł
ANALIZA SPRZĘŻONYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATUROWEGO W JEDNOBIEGUNOWYCH TORACH WIELKOPRĄDOWYCH Elektrotechnika Monografia 2019 r. Tomasz Szczegielniak 47,25 zł
SPALANIE PALIW STAŁYCH W UKŁADACH Z PĘTLĄ CHEMICZNĄ Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. Tomasz CZAKIERT 47,25 zł
PROBLEMATYKA NOWEGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO A FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Maria Nowicka-Skowron, Bernard Mazur 18,90 zł
Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Leszek Cichobłaziński 47,25 zł
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska red. 25,20 zł
Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Małgorzata Okręglicka 57,75 zł