Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W SPORCIE W ASPEKCIE JAKOŚCI ŻYCIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Joanna Rosak-Szyrocka 22,54 zł
Przykłady zastosowania metody elementów skończonych w budownictwie z użyciem programu ADINA. Część II Architektura Podręcznik/Skrypt 2020 r. Izabela Major, Maciej Major Krzysztof Kuliński 39,03 zł
SPOŁECZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ. WYBRANE ZAGADNIENIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.) 24,27 zł
DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA SZPITALI A JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Beata Detyna 57,09 zł
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMACJI I WIEDZY JAKO DETERMINANTA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Justyna Żywiołek 45,48 zł
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I TRENDY W ZARZĄDZANIU MIASTEM (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Konrad Głębocki 17,95 zł
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNYCH W ZRÓWNOWAŻONYM KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO Architektura Monografia 2020 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 32,01 zł
DOBÓR I EFEKT ZASTOSOWANIA ZMIENNOFAZOWEGO AKUMULATORA CIEPŁA W MIEJSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Inżynieria Środowiska Monografia 2020 r. Michał Turski 23,31 zł
ORGANIZACJA EWIDENCJI W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Elżbieta Wysłocka 27,49 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Piotr Tomski 23,25 zł
ORGANIZACYJNY KAPITAŁ SPOŁECZNY W PRZEDSIĘBIORSTWACH. ASPEKTY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Felicjan Bylok 31,13 zł
KONKURENCYJNOŚĆ I SZANSE ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Ewa Kempa, Katarzyna Olejniczak-Szuster red. 24,34 zł
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2016 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Marek Szajt 43,62 zł
ROZWÓJ BRANŻY PIWOWARSTWA RZEMIEŚLNICZEGO (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2020 r. Piotr Tomski 13,95 zł
TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Tomasz Turek red. 22,54 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 26,83 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura Monografia 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 51,68 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 33,86 zł
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Paula Bajdor 53,29 zł
MODERN QUALITY MANAGEMENT IN SPORT (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Joanna Rosak-Szyrocka 12,60 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 16,10 zł
PRAWO PODATKOWE W TEORII I W BIZNESIE Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Tomasz Odzimek 15,87 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 20,32 zł
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Paula Bajdor 31,97 zł
INTELIGENTNE MIASTO – EKOSYSTEM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Rozpondek 17,80 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 22,56 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chluska (red.) 23,46 zł
Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2021 r. Anna Niedzielska, Joanna Pikuła-Małachowska (red.) 25,60 zł
Uszkodzenia, naprawy i zabezpieczenia wybranych elementów budowli Architektura Monografia 2021 r. Izabela Major (red.) 16,77 zł