Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
Przedsiębiorstwo w nowej rzeczywistości gospodarczej. Relacje – zmiany – strategie Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster (red.) 25,24 zł
Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 2 Matematyka E-book 2021 r. Anita Ciekot, (red.) 14,71 zł
Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny – motywy i strategie działania w dobie pandemii COVID-19 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Olejniczak-Szuster 13,82 zł
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W KORPORACJACH ENERGETYCZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Felicjan Bylok, Robert Kucęba, Michał Pietruszewski 37,40 zł
WYZWANIA ROZWOJOWE FIRM RODZINNYCH VS NIERODZINNYCH W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Agnieszka Puto (red.) 12,45 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 26,83 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura Monografia 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 51,68 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 33,86 zł
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Paula Bajdor 53,29 zł
MODERN QUALITY MANAGEMENT IN SPORT (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Joanna Rosak-Szyrocka 12,60 zł
DYLEMATY ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OBSZARZE MIESZKALNICTWA Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał 16,10 zł
PRAWO PODATKOWE W TEORII I W BIZNESIE Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Tomasz Odzimek 15,87 zł
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PANDEMII SARS-COV-2 Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Bogna Konodyba-Rorat 20,32 zł
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Paula Bajdor 31,97 zł
INTELIGENTNE MIASTO – EKOSYSTEM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Katarzyna Rozpondek 17,80 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 22,56 zł
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Jolanta Chluska (red.) 23,46 zł
Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2021 r. Anna Niedzielska, Joanna Pikuła-Małachowska (red.) 25,60 zł
Uszkodzenia, naprawy i zabezpieczenia wybranych elementów budowli Architektura Monografia 2021 r. Izabela Major (red.) 16,77 zł
INNOWACJE SPOŁECZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI KOMERCYJNYMI (e-book) Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Aleksander Pabian 22,23 zł
ŚRODOWISKO NATURALNE W STRATEGIACH PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Oksana Seroka-Stolka 13,53 zł
WYMIANA CIEPŁA Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn E-book 2021 r. Daniel Zbroński 13,27 zł
Marketing kreatywny – sztuka czy manipulacja? Nauki o Zarządzaniu E-book 2021 r. Anna Niedzielska, Joanna Pikuła-Małachowska (red.) 15,36 zł
Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych Architektura Monografia 2021 r. Maciej Major (red.) 14,90 zł
INTELIGENTNE MIASTO – EKOSYSTEM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Katarzyna Rozpondek 29,67 zł
METODY BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW METALOWYCH I ICH ZŁĄCZY SPAWANYCH (e-book) Metalurgia i Inżynieria Materiałowa E-book 2021 r. Grzegorz Golański, Agata Merda, Paweł Wieczorek, Klaudia Klimaszewska 34,14 zł
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE ArchiCAD. PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE Architektura E-book 2021 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 31,01 zł
Innowacje w technologii i automatyzacji Mechanika Monografia 2021 r. Jerzy Winczek, Przemysław, Postawa, Marek Gucwa (red.) 109,55 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej Nauki o Zarządzaniu Monografia 2021 r. Iwetta Budzik-Nowodzińska, Paweł Nowodziński (red.) 30,56 zł
RENTY W MATEMATYCE FINANSOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ Matematyka Podręcznik/Skrypt 2021 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 32,58 zł