Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Sortuj malejąco Autor Cena brutto
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ INFORMATYKI EKONOMICZNEJ. TEORIA I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Cezary Stępniak (red.) 42,38 zł
Innowacje w technologii i automatyzacji Mechanika E-book 2022 r. Piotr Boral, Jerzy Winczek Przemysław Postawa, Marek Gucwa 49,98 zł
Przedsiębiorczość i konkurencyjność w dobie transformacji cyfrowej Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Damian Dziembek, Leszek Ziora (red.) 39,80 zł
WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA POZAMILITARNEGO. ZAGROŻENIA, WYZWANIA, KONCEPCJE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.) 35,89 zł
Metody kalkulacji okresowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie – model całkowicie dyskretny Matematyka Podręcznik/Skrypt 2022 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 33,12 zł
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Strategia, zarządzanie, pomiar Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Piotr Kuraś 41,34 zł
KIERUNKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. WYBRANE ASPEKTY Elektrotechnika Monografia 2022 r. Anna Gawlak (red.) 79,32 zł
Metody kalkulacji okresowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie – model całkowicie dyskretny Matematyka E-book 2022 r. Sylwia Lara-Dziembek, Edyta Pawlak-Kazior 19,87 zł
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu Nauki o Zarządzaniu Monografia 2022 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska (red.) 37,98 zł
E-LEARNING AKADEMICKI. NARZĘDZIA I METODYKA Inne Podręcznik/Skrypt 2022 r. Tomasz Walasek 53,60 zł
Metody kalkulacji okresowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie - model całkowicie ciągły Matematyka Podręcznik/Skrypt 2022 r. Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek 25,44 zł
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu Nauki o Zarządzaniu E-book 2022 r. Izabela Krawczyk-Sokołowska (red.) 22,79 zł
EMERGING POLLUTANTS WYZWANIEM DLA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Inżynieria Środowiska Monografia 2022 r. Rosińska Agata 117,41 zł
Metody kalkulacji okresowych składek netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie - model całkowicie ciągły Matematyka E-book 2022 r. Edyta Pawlak-Kazior, Sylwia Lara-Dziembek 15,27 zł
Otoczenie współczesnych organizacji – szanse i wyzwania nowej normalności gospodarczej Nauki o Zarządzaniu E-book 2023 r. Agnieszka Puto (red.) 15,02 zł
Termodynamika techniczna. Laboratorium Mechanika Podręcznik/Skrypt 2023 r. Daniel Zbroński (red.) 55,58 zł
Termodynamika techniczna. Laboratorium Mechanika E-book 2023 r. Daniel Zbroński (red.) 33,35 zł
Wykorzystanie technik informacyjnych w zarządzaniu Nauki o Zarządzaniu Monografia 2023 r. Leszek Kiełtyka (red.) 41,56 zł
Wymagania lokalizacyjne obiektów energetyki jądrowej Inżynieria Środowiska Monografia 2023 r. Paweł Mirek 83,81 zł
Zarządzanie zrównoważonym transportem drogowym a bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach województwa śląskiego Nauki o Zarządzaniu Monografia 2023 r. Marta Edyta Kaczyńska, Marta Kadłubek 75,52 zł
Potencjał energetyczny wybranych paliw alternatywnych Mechanika Monografia 2023 r. Agnieszka Kijo-Kleczkowska 45,91 zł
Potencjał energetyczny wybranych paliw alternatywnych Mechanika Monografia 2023 r. Agnieszka Kijo-Kleczkowska 76,50 zł
Otoczenie współczesnych organizacji – szanse i wyzwania nowej normalności gospodarczej Nauki o Zarządzaniu Monografia 2023 r. Agnieszka Puto (red.) 25,03 zł