Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI I UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Inżynieria Środowiska Monografia 2016 r. J. Bień i inni 31,50 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA TERYTORIALNO-PRZYRODNICZE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Agata Kielesińska (red.) 22,86 zł
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Anna Zelga - Szmidla, Agnieszka Ociepa - Kubicka (red.) 20,68 zł
GRAFIKA INŻYNIERSKA Mechanika Podręcznik/Skrypt 2018 r. Tomasz Geisler, Wojciech Sochacki 26,25 zł
HOTEL INDUSTRY IN POLAND AND UKRAINE - SELECTED ASPECTS OF FUNCTIONING, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Barbara Pabian, Andrii Kuzyshyn, Aleksander Pabian Inna Poplavska, Serhii Zadvornyi 17,95 zł
INNOVATION IN BUSINESS MANAGEMENT - POLISH AND BRAZILIAN EXPERIENCE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Eliane Simões, Iwona Otola (red.) 23,44 zł
INTEGRACJA – DEZINTEGRACJA – ENTROPIA WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Aneta Pachura (red.) 29,09 zł
INTELIGENTNE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Ilona Pawełoszek (red.) 21,64 zł
INTERESUJĄCE KRZYWE PŁASKIE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki 24,34 zł
JAKOŚĆ USŁUG LOGISTYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW I ICH KLIENTÓW W ZINTEGROWANYM ŁAŃCUCHU DOSTAW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Monika Kozerska 27,04 zł
Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Jolanta Chluska 30,45 zł
Kompetencje w zarządzaniu współczesną organizacją Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Andrzej Brzeziński 35,70 zł
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Robert Kucęba, Roman Olejnik, Klaudia Smoląg (red.) 52,85 zł
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Robert Kucęba, Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg (red.) 31,40 zł
KONKURENCYJNOŚĆ I SZANSE ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Ewa Kempa, Katarzyna Olejniczak-Szuster red. 24,34 zł
KREOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. PERSPEKTYWA PROCESÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Dorota Jelonek, Tomasz Turek (red.) 37,67 zł
KRYZYS W RESOCJALIZACJI A WYBRANE ASPEKTY PRACY PENITENCJARNEJ Inne Monografia 2014 r. Dorota Lizoń-Szłapowska (red.) 31,50 zł
LINGUISTIC, CULTURAL AND SOCIAL ASPECTS OF SPECIALIST TRANSLATION AND ESP USE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Julian Maliszewski (red.) 47,25 zł
LOGIKA I MODELOWANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH. LOGIKA DOBRA I ZŁA Inne Podręcznik/Skrypt 2014 r. Henryk Piech 24,15 zł
LOGISTYCZNO-FINANSOWE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Nauki o Zarządzaniu Monografia 2018 r. Joanna Nowakowska-Grunt, Marlena Grabowska (red.) 35,42 zł
LUDZIE – PRZEDSIĘBIORSTWA – INSTYTUCJE WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDZIELENIE SIĘ W RELACJACH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik (red.) 30,64 zł
MANAGEMENT IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION INDUSTRY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Arnlod Pabian, Piotr Tomski (red.) 21,64 zł
MARKETINGOWE ASPEKTY LOGISTYCZNYCH PROJEKTÓW INFRASRUKTURALNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Aleksander Pabian 22,09 zł
Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Leszek Cichobłaziński 47,25 zł
MIĘKKIE ELEMENTY ZARZĄDZANIA W WIRTUALNEJ ORGANIZACJI PRZESTRZENI PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Klaudia SMOLĄG 37,84 zł
MOBBING WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Felicjan Bylok, Jolanta Kloc, Joanna Nowakowska-Grunt 25,62 zł
MODELLING OF ELEMENTS OF MACHINERY DRIVING UNITS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Adam Idzikowski, Piotr Sokolski (red.) 29,74 zł
NAJNOWSZE TRENDY W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM - APETYT NA RYZYKO, RYZYKO PERSONALNE, RYZYKO W PROCESACH BIZNESOWYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Anna Korombel, Agnieszka Bitkowska, Joanna M. Moczydłowska 21,96 zł
NOWE KIERUNKI W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka (red.) 37,80 zł
NOWE TRENDY W ROZWOJU FIRM RODZINNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Helena Kościelniak, Agnieszka Puto red. 26,18 zł