Tytuł Dział Rodzaj publikacji Rok wydania Autor Cena brutto
O PRZESTRZENI W ZARZĄDZANIU. STUDIUM METODOLOGICZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Pachura 25,24 zł
OBRAZ I PRZESTRZEŃ W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Sławomir Kowalski, Jacek Sztuka, Katarzyna Zadros (red.) 46,26 zł
OCENA SYSTEMU PRODUKCYJNEGO WYTWARZANIA OPAKOWAŃ Z ZASTOSOWANIEM METODY BOST Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Stanisław Borkowski, Ewa Staniewska 29,33 zł
OKTAWA KARLA DEDECIUSA. Osiem esejów o sztuce translatorskiej Czarodzieja z Darmstadt Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Julian Maliszewski 30,64 zł
ORGANIZACJA EWIDENCJI W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Elżbieta Wysłocka 27,49 zł
ORGANIZACYJNY KAPITAŁ SPOŁECZNY W PRZEDSIĘBIORSTWACH. ASPEKTY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2020 r. Felicjan Bylok 31,13 zł
Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Małgorzata Okręglicka 57,75 zł
PATOLOGIE I DYSFUNKCJE W ŚRODOWISKU PRACY Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Elżbieta Robak (red.) 39,34 zł
POLITICAL, ECONOMIC AND MANAGERIAL REFLECTIONS ON THE GLOBALIZATION PROCESS Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Robert Janik 24,21 zł
PRAWO CYWILNE. CZĘŚĆ OGÓLNA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2019 r. Anna Bazan-Bulanda 24,79 zł
PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO LUDNOŚCI W POLSCE W LATACH 1918-2017 W ŚWIETLE WYBRANYCH REFORM W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2017 r. Henryk Kromołowski 44,90 zł
PROBLEMATYKA NOWEGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO A FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Maria Nowicka-Skowron, Bernard Mazur 18,90 zł
PROBLEMY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ UCZELNIĄ - UJĘCIE WIELOASPEKTOWE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Joanna Gajda, Seweryn Cichoń (red.) 27,04 zł
PROEKOLOGICZNE ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I UWARUNKOWANIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Manuela Ingaldi, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Oksana Seroka-Stolka 22,54 zł
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNYCH W ZRÓWNOWAŻONYM KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO Architektura Monografia 2020 r. Malwina Tubielewicz-Michalczuk 32,01 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. ASPEKTY MENEDŻERSKIE I PSYCHOSPOŁECZNE Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Robert Janik 31,98 zł
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Andrzej Brzeziński 22,54 zł
PRZESTRZEŃ W BADANIACH EKONOMICZNYCH Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marek Szajt 22,86 zł
Przykłady zastosowania metody elementów skończonych w budownictwie z użyciem programu ADINA. Część II Architektura Podręcznik/Skrypt 2020 r. Izabela Major, Maciej Major Krzysztof Kuliński 39,03 zł
Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycznych w procesie adaptacji osób niedostosowanych społecznie Inne Monografia 2017 r. Dorota Lizoń-Szłapowska red. 55,65 zł
ROZWAŻANIA WOKÓŁ PROCESU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIEDZY O ZARZĄDZANIU Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2016 r. Robert Janik 39,64 zł
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. DETERMINANTY ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Paula Pypłacz, Dariusz Dudek (red.) 26,46 zł
ROZWÓJ I DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Klaudia Smoląg, Artur Wrzalik (red.) 24,66 zł
RYZYKO NA RYNKU ENERGII Nauki o Zarządzaniu Monografia 2014 r. Marcin Zawada (red.) 26,01 zł
SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LOKALNĄ. DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Nauki o Zarządzaniu Monografia 2015 r. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Kowalska (red,) 39,79 zł
SEMANTYKA W SYSTEMACH WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH. MODELE, TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA Nauki o Zarządzaniu Monografia 2019 r. Ilona Pawełoszek 32,88 zł
SIEĆ SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCY W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA MAŁĄ FIRMĄ Nauki o Zarządzaniu Monografia 2016 r. Piotr Tomski 69,80 zł
SPALANIE PALIW STAŁYCH W UKŁADACH Z PĘTLĄ CHEMICZNĄ Inżynieria Środowiska Monografia 2019 r. Tomasz CZAKIERT 47,25 zł
SPOŁECZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ. WYBRANE ZAGADNIENIA Nauki o Zarządzaniu Podręcznik/Skrypt 2020 r. Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.) 24,29 zł
Stopy magnezu i kompozyty na ich osnowie Inżynieria materiałowa Monografia 2017 r. Katarzyna N. Braszczyńska-Malik 76,65 zł