Elektroniczne wersje publikacji naukowych w trybie otwartego dostępu

Okładka

Mariusz Urbański

Uwarunkowania zatrudniania migrantów w polskich przedsiębiorstwach

   

 

Okładka

Sylwia Gostkowska-Dźwig
Ewa Kempa
Magdalena Mrozik
Ryszard Królik

Wybrane aspekty prowadzenia działalności biznesowej

 

Okładka

Anna Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba

Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowanie zarządzania współczesną organizacją. Cz. 3

Okładka

Agnieszka Puto (red.)

Dylematy i wyzwania
w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

 

Okładka

Tomasz Nitkiewicz

Wykorzystanie środowiskowej oceny cyklu życia w analizie procesów i przepływów logistycznych

Okładka

Jacek Sztuka

Szkic rysunkowy w procesie budowania obrazu malarskiego

 

Okładka

Tomasz Walasek

E-learning akademicki.
Narzędzia i metodyka

Okładka

Roman Garbiec

Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Część 1. System ubezpieczeń społecznych

 

Okładka

Roman Garbiec

Ubezpieczenia w teorii
i praktyce. Część 2. ubezpieczenia gospodarcze
i zdrowotne

Okładka

Roman Garbiec (red.)

Mechanizmy funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych

 

Okładka

Agata Rosińska

Emerging pollutants wyzwaniem dla gospodarki wodno-ściekowej

Okładka

Anna Gawlak (red.)

Kierunki i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Wybrane aspekty

 

Okładka

Małgorzata Okręglicka
Anna Lemańska-Majdzik
Maryna Pichugina
Lina Artemenko

Entrepreneurial Orientation and Organizational Flexibility of Small and Medium-Size Enterprises in
a Pandemic Crisis

Okładka

Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zagrożenia wyzwania, koncepcje

 

 

Okładka

Ewa Neczaj, Anna Grosser (red.)

Environmental
safety of biowaste
in the circular economy

Okładka

Cezary Stępniak (red.)

Dylematy współczesnej informatyki ekonomicznej. 
Teoria i praktyczne zastosowania

 

Okładka

Sebastian Skolik,
Katarzyna Kukowska

Zachowanie ludzi w organizacji
w perspektywie ewolucyjnej - komunikacja, integracja, współpraca

Okładka

Anna Karczewska,
Katarzyna Kukowska,
Sebastian Skolik (red.)
 

Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych
a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych
w czasie zmiany

 

Okładka

Damian Dziembek (red.)

Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Okładka
Anna Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

 

Okładka

Michał Wichliński (red.)

Odnawialne źródła energii

1

Maciej Major (red.)

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych

 

1

Izabela Major (red.)

Uszkodzenia, naprawy
i zabezpieczenia
elementów budowli

1

Anna Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Społeczne, psychologiczne
i prawne uwarunkowania
zarządzania współczesną
organizacją.
 Wybrane zagadnienia. Część 2

 

1

Sylwia Gostkowska-Dźwig,
Ewa Kempa, Magdalena Mrozik,
Ryszard Królik

Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wybrane zagadnienia

Okładka

Katarzyna Olejniczak-Szuster,
Michał Dziadkiewicz,
Katarzyna Brendzel-Skowera,
Judyta Kabus

Zarządzanie usługami społecznymi gminy wobec zjawiska przemocy

 

Okładka

Michał Konopka

Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona

1

Iga Kott, Katarzyna Sukiennik,
Aleksandra Belof

Podstawy
eurologistyki

 

1

Aleksandra Grabińska,
Ilona Pawełoszek, Leszek Ziora

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych

1

Cezary Stępniak, Maciej Sobociński, Andrzej Chluski

Systemy ERP w procesach logistycznych

 

1

Sylwia Kowalska, Jolanta Rubik,
Wioletta Skibińska

Współczesne rachunki kosztów w logistyce