Elektroniczne wersje publikacji naukowych w trybie otwartego dostępu:

Okładka

Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zagrożenia wyzwania, koncepcje

 

     

Okładka

Cezary Stępniak (red.)

Dylematy współczesnej informatyki ekonomicznej. 
Teoria i praktyczne zastosowania

 

Okładka

Sebastian Skolik,
Katarzyna Kukowska

Zachowanie ludzi w organizacji w perspektywie ewolucyjnej - komunikacja, integracja, współpraca

Okładka

Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik (red.)
 

Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych
a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych
w czasie zmiany

 

Okładka

Damian Dziembek (red.)

Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Okładka
Anna Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

 

Okładka

Michał Wichliński (red.)

Odnawialne źródła energii

1

Maciej Major (red.)

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych

 

1

Izabela Major (red.)

Uszkodzenia, naprawy
i zabezpieczenia
elementów budowli

1

Anna Bazan-Bulanda,
Agnieszka Kwiatek,
Maja Skiba (red.)

Społeczne, psychologiczne
i prawne uwarunkowania
zarządzania współczesną
organizacją.
 Wybrane zagadnienia. Część 2

 

1

Sylwia Gostkowska-Dźwig,
Ewa Kempa, Magdalena Mrozik,
Ryszard Królik

Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wybrane zagadnienia

Okładka

Katarzyna Olejniczak-Szuster,
Michał Dziadkiewicz,
Katarzyna Brendzel-Skowera,
Judyta Kabus

Zarządzanie usługami społecznymi gminy wobec zjawiska przemocy

 

Okładka

Michał Konopka

Znak towarowy – zarządzanie marką i jej ochrona

1

Iga Kott, Katarzyna Sukiennik,
Aleksandra Belof

Podstawy
eurologistyki

 

1

Aleksandra Grabińska,
Ilona Pawełoszek, Leszek Ziora

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych

1

Cezary Stępniak, Maciej Sobociński, Andrzej Chluski

Systemy ERP w procesach logistycznych

 

1

Sylwia Kowalska, Jolanta Rubik,
Wioletta Skibińska

Współczesne rachunki kosztów w logistyce