1

Pismo środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska" istnieje od 1997 roku.
Jego łamy otwarte są zarówno dla pracowników, jak i studentów. Zamieszczane artykuły mają różnorodne tematykę: od historii Uczelni poprzez relacje z zagranicznych staży i stypendiów oraz ważne wydarzenia z życia Politechniki aż po informacje o awansach naukowych pracowników.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na stronie
https://pcz.pl/wspolpraca-promocja/czasopismo-politechnika-czestochowska