1

Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
Construction of Optimized Energy Potential

ISSN 2299-8535 (druk ) e-ISSN 2544-963X (online)

Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – Construction of Optimized
Energy Potential (BoZPE) ukazuje się od 2003 roku, początkowo jako praca zbiorowa
pod redakcją z numerem ISBN.

W periodyku, który jest półrocznikiem, prezentowane są teoretyczne i praktyczne problemy
współczesnego budownictwa energooszczędnego, energoaktywnego, ekologicznego
i zrównoważonego.

Czasopismo działa na zasadach Open Access. Użytkowanie zawartych na stronie treści możliwe jest wyłącznie w oparciu o licencję Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Od 2020 roku czasopismo publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim i ma przyznane
40 punktów zgodnie z 
Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo jest indeksowane (zarejestrowane) w 16 bazach: Index Copernicus, BazTech, Directory of Open Access Journals, Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Crossref, WorldWideScience, Wirtualna Biblioteka Nauki, CEON Biblioteka Nauki, Directory of Research Journals Indexing, Bibliografie Czasopism Polskich Biblioteki Narodowej, ARIANTA, Google Scholar, INFONA, OCLC World Cat

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na
wb.pcz.pl/nauka/bozpe