1

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
seria Budownictwo

ISSN 0860-7214, eISSN 0526-5916

Czasopismo jest rocznikiem prezentującym wyniki badań (eksperymentalnych, numerycznych
i teoretycznych) z szeroko pojętego zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska oraz mechaniki. Czasopismo działa na zasadach
Open Access. Użytkowanie zawartych na stronie treści możliwe jest wyłącznie w oparciu
o licencję Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Czasopismo jest uczestnikiem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Czasopismo publikuje artykuły w językach polskim i angielskim i ma przyznane 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo jest indeksowane (zarejestrowane) w 10 bazach: ICI Journal Master List,
Google Scholar, PBN/POL-index, BazTech, CEON Biblioteka Nauki, INFONA, EuroPub,
Katalog Biblioteki Narodowej, Wirtualna Biblioteka Nauki, ARIANTA.

Czasopismo publikowane jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej na
wb.pcz.pl/nauka/zn-pcz